08 9894 5858

3. GIÁO TRÌNH CHUẨN CAMBRIDGE, DÀNH RIÊNG CHO TỪNG HỌC VIÊN

Giáo trình cho bài học chính được biên soạn vào kiểm duyệt theo chuẩn tiếng Anh Cambridge cho 3 trình độ: sơ cấp, trung cấp, nâng cao. Ngoài ra, AMAZON LEARNING còn biên soạn các giáo trình bổ sung các điểm ngữ pháp cơ bản và nâng cao và từ vựng theo chuyên đề.

Học viên được thiết kế chương trình học phù hợp với trình độ và mục đích học của mình. Không phải học theo giáo trình soạn sẵn như tại các lớp học truyền thống
Tại Amazon Learning, học viên được thực hiện kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào và học thử với giáo viên bản ngữ miễn phí trước khi đăng ký học chính thức. Sau khi thực hiện bài kiểm tra, giáo viên sẽ chấm kết quả 4 kỹ năng của học viên: nghe, nói, đọc, viết và tư vấn chương trình học cho từng học viên
Ngoài ra, tùy từng nhu cầu học tiếng Anh của từng học viên cho mục đích công việc hoặc học tập, du học, định cư, chương trình học cho học viên sẽ được bổ sung các giáo trình, bài học về văn phạm hoặc về luyện âm, dùng từ, dùng câu hoặc bổ sung từ vựng phù hợp từng mục đích học.

 

Nhắn tin cho chúng tôi