08 9894 5858

5. KIỂM TRA ĐẦU VÀO MIỄN PHÍ, TƯ VẤN, HỖ TRỢ HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

Quá trình học của mỗi học viên tại Amazon Learning được đội ngũ quản lý lớp học theo dõi, hỗ trợ tư vấn kịp thời nhằm đảm bảo điều kiện học thuận lợi nhất với chất lượng tốt nhất nhằm phát huy tối ưu nhất khả năng ngôn ngữ của bạn xuyên suốt khóa học.
100% học viên khi tham gia khóa học tại Amazon Learning được giáo viên nước ngoài thực hiện kiểm tra trình độ đầu vào nhằm đảm bảo chương trình học được thiết kế phù hợp với trình độ của học viên, giúp học viên phát triển tốt nhất khả năng ngôn ngữ của mình
Nhắn tin cho chúng tôi