08 9894 5858

Phát huy tối đa khả năng ngôn ngữ của từng học viên

Việc đàm thoại trực tiếp với giáo viên nước ngoài 100% thời lượng của giờ học giúp phát huy tối đa kỹ năng nghe - nói, phản xạ tự nhiên. Đánh thức kho từ vựng, ngữ pháp đã học nhưng "ngủ quên" trong bạn

Nhắn tin cho chúng tôi