08 9894 5858

Tiếng Anh Thương Mại

Chương trình Tiếng Anh Thương Mại tại Amazon Learning dành cho các học viên đang công tác tại các công ty nước ngoài và các học viên có dự định làm việc tại các công ty nước ngoài. Chương trình tập trung các chủ đề thường gặp trong môi trường công sở và kinh doanh như: phỏng vấn xin việc, trao đổi với cấp trên, trao đổi với đồng nghiệp là người nước ngoài, trả lời đối tác, cách viết các mẫu email  trong kinh doanh. Chương trình cung cấp kiến thức, từ vựng trong từng lĩnh vực kinh doanh như: tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, logistics, y khoa, nha khoa,...

Nhắn tin cho chúng tôi